Bình thường mình ít đăng hình khách lắm nhưng xin phép và khách ủng hộ. Khách m…

Bình thường mình ít đăng hình khách lắm nhưng xin phép và khách ủng hộ.
Khách muốn tất cả những người muốn làm đẹp hãy tin tưởng Nak Health and Beauty nên muốn đăng hình làm tin.
Hôm qua chị ý tới và mình ngạc nhiên, shock nhẹ, mình vui lắm. Bên mình đã can thiệp toàn bộ gương mặt đúng 3h đồng hồ, bao gồm rất nhiều thứ và có cả căng chỉ nâng cơ trẻ hoá tới 10 tuổi lận.
Sau 2 tuần chị nói very very happy em ơi cả chị và bạn chị.
Mình vui lắm lắm lắm.Source

Leave a Reply

HOTLINE