Cô nào cũng bảo mặt em không có mụn đâu.. lúc lấy ra một tay lại bảo trời ơi em …

Cô nào cũng bảo mặt em không có mụn đâu.. lúc lấy ra một tay lại bảo trời ơi em có biết đâu nó nhiều vậy.Source

Leave a Reply

HOTLINE