Đây là quá trình phục hồi sau 5 tháng phá thẹo rỗ. Tất cả những người đã phá t…

Đây là quá trình phục hồi sau 5 tháng phá thẹo rỗ.
Tất cả những người đã phá thẹo có một vài lỗ còn chưa đầy hẳn mình đều lôi ra dí thêm lần 2.. mặt đẹp đét ra. Đấy các bác phát biểu đi.
#phatheoro
#nakhealthbeauty
#ngocanhkimSource

Leave a Reply

HOTLINE