Khách ở Texas sang Cali ở Ks thời gian dài quyết tâm chữa dứt điểm. Đây là hình …

Khách ở Texas sang Cali ở Ks thời gian dài quyết tâm chữa dứt điểm. Đây là hình ảnh ngày thứ 4 she tới NAK.

Đây là link khách chữa mụn:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152123313168338&type=3

Đây là hình ảnh trước sau của khách: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10157823535308338&type=3

#NakHealthBeauty
🏠14351 N Euclid St Unit 1T Garden Grove, CA 92843 United States

📱7147878768
☎️7144861336
Web: nakbeauty.comSource

Leave a Reply

HOTLINE