Hình ảnh thật 100% khách tới với NAK từ một Spa khác trong trạng thái bị bội nhi…

Hình ảnh thật 100% khách tới với NAK từ một Spa khác trong trạng thái bị bội nhiễm.
Mình đã đồng hành cũng khách cho tới ngày hôm qua chụp hình sau điều trị mấy tháng đó.
Mọi hình ảnh đều là thật, không qua pts, đã xin khách để đăng trên MXH.
Khách đều hiểu là cần hình ảnh chân thực cho những người cần NAK. ❤️Source

Leave a Reply

HOTLINE