Nay đông lắm nhưng vẫn vô một người lúc 1.30 pm và 1 người 4pm nha cả nhà ơi. Fu…

Nay đông lắm nhưng vẫn vô một người lúc 1.30 pm và 1 người 4pm nha cả nhà ơi. Full giường hông có chỗ nằm. Chỉ có chỗ ngồi tám chuyện với chủ hoy🤣

Source

Leave a Reply

HOTLINE