Trời nắng nóng vô Spa nằm xải lai ra mát lạnh thơm phức làm facial, oxyjet cung …

Trời nắng nóng vô Spa nằm xải lai ra mát lạnh thơm phức làm facial, oxyjet cung cấp oxy tươi cho da xong đắp full face mask rose collagen.. đã thế còn Free thì chỉ có VIP Member của NAK thôi. Sướng tê thằng người ra không book thì chịu. Hết bài.
Tháng 9 thôi nghe cả nhà VIP!Source

Leave a Reply

HOTLINE